محورهای هشتمین همایش فضای مجازی پاک:

  1. هوش مصنوعی و تنظیم‌گری فضای مجازی
  2. فضای مجازی برآمده از هوش مصنوعی
  3. اخلاق، دیانت و انسانیت در عصر هوش مصنوعی
  4. دستیار هوشمند و سبک زندگی
  5. چالش جعل عمیق
  6. هوش مصنوعی و علوم‌شناختی
  7. تاثیرات هوش مصنوعی‌ بر‌ مدنیت‌ و مدیریت جامعه
  8. اشتغال و توزیع ثروت در عصر هوش مصنوعی