رایانامۀ همایش: famp8@atu.ac.ir

تماس با دبیرخانه: 09125262398

نشانی دبیرخانه: بلوار دهکدۀ المپیک، پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی، معاونت پژوهشی

نشانی محل برگزاری همایش: پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابدرای، تالار اجتماعات

لینک جلسه مجازی همایش:(از بخش میهمان وارد شوید)

https://meeting.atu.ac.ir/ch/famp8

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.