اهداف همایش:

  • بررسی آثار هوش مصنوعی بر فضای مجازی در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی