شورای سیاستگذاری

دکتر عبدالله معتمدی

دکتر عبدالله معتمدی

رئیس
استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر رسول جلیلی

دکتر رسول جلیلی

دبیر کمیته علمی
دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد بحرانی

دکتر محمد بحرانی

دبیر اجرایی
استادیار گروه رایانه دانشگاه علامه طباطبائی

کمیته علمی

دکتر سعیدرضا عاملی

دکتر سعیدرضا عاملی

عضو کمیته علمی
استاد گروه آموزشی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران
دکتر سید محمدتقی بطحایی گلپایگانی

دکتر سید محمدتقی بطحایی گلپایگانی

عضو کمیته علمی
استاد گروه قدرت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر حسن نجفی سولاری

دکتر حسن نجفی سولاری

عضو کمیته علمی
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
دکتر سید مجید امامی

دکتر سید مجید امامی

عضو کمیته علمی
استادیار گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر علیرضا طالب پور

دکتر علیرضا طالب پور

عضو کمیته علمی
دانشیار گروه مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
دکتر بهروز مینایی

دکتر بهروز مینایی

عضو کمیته علمی
استاد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر کمال محامد پور

دکتر کمال محامد پور

عضو کمیته علمی
استاد گروه مهندسی برق - مخابرات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر جمیله السادات علم الهدی

دکتر جمیله السادات علم الهدی

عضو کمیته علمی
دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی/ رئیس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری
دکتر حسن رشیدی

دکتر حسن رشیدی

عضو کمیته علمی
استاد گروه رایانه دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمدمهدی مولایی

دکتر محمدمهدی مولایی

عضو کمیته علمی
استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مهدی علیپور حافظی

دکتر مهدی علیپور حافظی

عضو کمیته علمی
استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ایمان رئیسی وانانی

دکتر ایمان رئیسی وانانی

عضو کمیته علمی
دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
دکترمرتضی نورمحمدی

دکترمرتضی نورمحمدی

عضو کمیته علمی
دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر امیر خادمعلی‌زاده

دکتر امیر خادمعلی‌زاده

عضو کمیته علمی
دانشیار گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر علیرضا حدادی

دکتر علیرضا حدادی

عضو کمیته علمی
استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمد بحرانی

دکتر محمد بحرانی

عضو کمیته علمی
استادیارگروه رایانه دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر زهره عبدخدایی

دکتر زهره عبدخدایی

عضو کمیته علمی
استادیارگروه فلسفه و مبانی کلام اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر لطیفه  پورمحمدباقر اصفهانی

دکتر لطیفه پورمحمدباقر اصفهانی

عضو کمیته علمی
استادیار گروه رایانه دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مینا صفا

دکتر مینا صفا

عضو کمیته علمی
استادیار گروه تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی

کمیته اجرایی

احسان مبارکی

احسان مبارکی

عضو کمیته برگزاری
دکتری سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران
محمد‌مهدی حبیبی

محمد‌مهدی حبیبی

عضو کمیته برگزاری
مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه صنعتی شریف
مدیرعامل جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک
علیرضا قشقاوی

علیرضا قشقاوی

عضو کمیته برگزاری
دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی