راهنمای ثبت نام در هشتمین همایش فضای مجازی پاک:  

 جهت ثبت نام در "همایش ملی تاریخ مطبوعات در ایران"  فرآیند زیر را دنبال کنید:

  1. انتخاب گزینه ثبت نام در سامانه از صفحه ورود به سامانه؛
  2. تکمیل اطلاعات مورد درخواست از قبیل نام، نام خانوادگی و غیره (تمامی فیلدهای ستاره دار)؛
  3. ذخیره اطلاعات؛
  4. ورود به سامانه با نام کاربری و رمز عبور ارسالی به ایمیل نویسنده